Google Lần đầu Tiên Tôn Vinh Nghệ Thuật Ca Trù Việt Nam | VTC1

Buy
ReliableIPTV IPTV Private Server + IKS 1 Year No Monlthy Fees

Description:
VTC1 | Đúng 0h ngày 23/2, cũng là ngày giỗ tổ nghiệp ca trù, Google đã thay thế biểu tượng trên trang chủ Google.com.vn để tôn vinh ca trù - loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam.


——————————
📱 VTC Now trên iOS: https://apple.co/2NGxmDV
📱 VTC Now trên Android: https://bit.ly/2RzzjTv
💻 VTC Now trên YouTube: https://bit.ly/3awWczF
💻 VTC Now trên Facebook: http://bit.ly/2HG30hl
💻 VTC Now trên Lotus: http://bit.ly/2T3AZFw
Thank you to Watch/Download Google Lần đầu Tiên Tôn Vinh Nghệ Thuật Ca Trù Việt Nam | VTC1 video
if you like this Video then please share video on
Facebook mad Whats App or any Social Network
its Help Us to make More Videos
Read More
Buy
ReliableIPTV IPTV Private Server + IKS 1 Year No Monlthy Fees